Tarieven

Algemeen
Ik ben een onafhankelijke psycholoog die niet gebonden is aan voorwaarden van zorgverzekeraars. U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts. Er zal geen diagnostische informatie geleverd worden aan zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars oefenen geen invloed uit op de duur en de soort behandeling. Indien u verhinderd bent, vraag ik u dit tijdig (24u) door te geven. Anders ben ik genoodzaakt deze afspraak alsnog te factureren.

Kosten
Eén sessie kost 75 euro per 50 minuten (exclusief 21% BTW). Dit bedrag zal niet, geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering. Ik adviseer u om tijdig uw zorgverzekeraar te raadplegen aangaande eventuele vergoedingen. Hierbij kunt u gebruik maken van mijn AGB-codes*. Hierdoor zult u niet voor verrassingen komen te staan. Deze hulpverlening zal vallen onder alternatieve geneeswijzen/psycho-sociale hulpverlening.

De factuur dient eerst betaald te worden en kan nadien gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Op iedere factuur staan mijn AGB-codes en uw cliëntgegevens vermeld.

Privacy
Het leeuwendeel van de mensen in behandeling vindt het fijn om dergelijke problematieken en klachten privé te houden. Het plakken van labels op personen kan ook nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een andersoortige risicoverzekering. Confrontatie vanuit uw zorgverzekeraar zal hierdoor niet aanwezig zijn. Kortom, binnen mijn behandelingen zal er geen sprake zijn van stigmatisatie.

Informatie over u als cliënt is bij mij privé en valt onder mijn beroepsgeheim als psycholoog. Om deze privacy te waarborgen is het mogelijk een privacy verklaring te ondertekenen, uitgegeven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Deze verklaring kan u met uw eerste factuur indienen bij uw zorgverzekeraar en laat zien dat u tegen het vermelden van zorgactiviteiten bent op declaraties.

Klachten
Ik ben een geregistreerd lid bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en werk volgens de richtlijnen van de Beroepscode van psychologen. De code beschrijft aan welke ethische uitgangspunten en regels psychologen zich houden bij de uitoefening van hun vak.

*Het AGB (voluit Algemeen Gegevens Beheer) is een uniek identificerende registratie van zorgaanbiedergegevens ter ondersteuning van de verschillende processen in de zorg, waaronder het elektronische declaratie- en communicatieverkeer tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar, zorginkoop en het ‘gidsen’ van verzekerden naar de juiste zorg.